Công trình đang thực hiện

NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ ( KHU CÔNG NGHỆ CAO) 

DATALOGIC VIETNAM (NHÀ ĂN)


WEATHER FORECAST


Counter statistics

 

Lĩnh vực hoạt động

Khách hàng có thể yên tâm về chất lượng cũng như tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên, và nguồn nhân lực dồi dào thích hợp đối với nhu cầu của mỗi khách hàng và dự án. Các lĩnh vực hoạt động của Công ty Cổ phần LT gồm có:

 

  • Tư vấn xây dựng
  • Thiết kế, xây dựng nhà xưởng công nghiệp
  • Tổng thầu xây dựng cho các nhà máy công nghiệp
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Thi công cơ điện
  • Trang trí nội thất
  • Nhà xưởng cho thuê