Công trình đang thực hiện

NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ ( KHU CÔNG NGHỆ CAO) 

DATALOGIC VIETNAM (NHÀ ĂN)


WEATHER FORECAST


Counter statistics

 

Nhà máy D10 (Công ty TNHH II-VI Vietnam)


II - VI VIETNAM Co., Ltd là công ty 100% vốn nước ngoài thuộc tập đoàn II - VI (Mỹ) đứng hàng đầu Thế giới trong công nghệ kỹ thuật cao. Sản phẩm nhiệt điện kỹ thuật cao và sản xuất kính quang học.                                                                                                                                      
 
LT Corp., được vinh dự trở thành nhà thầu thi công nhà máy cho tập đoàn này tại Việt Nam với quy mô lớn và hệ thống phòng sạch công nghệ hiện đại phục vụ việc sản xuất các thiết bị công nghệ cao.


Nhà máy Datalogic Scanning Nhà máy Datalogic Scanning
THERMTROL VIETNAM (Mỹ – Điện tử) THERMTROL VIETNAM (Mỹ – Điện tử)
Unigen Vietnam Factory - 2005 (USA / Memory Module) Unigen Vietnam Factory - 2005 (USA / Memory Module)
System Vietnam Factory - 2004 (ITALY / Ceramics Technology) System Vietnam Factory - 2004 (ITALY / Ceramics Technology)
Vector Fabrication Vietnam Factory - 2005 (USA/PCB, PCBA Fabrication) Vector Fabrication Vietnam Factory - 2005 (USA/PCB, PCBA Fabrication)
SPITFIRE CONTROL (USA/PCB) SPITFIRE CONTROL (USA/PCB)
Nhà Máy TF Việt Nam Nhà Máy TF Việt Nam
GOSHU KOHSAN VIETNAM Factory - 2005 (JAPAN / Water Treatment System) GOSHU KOHSAN VIETNAM Factory - 2005 (JAPAN / Water Treatment System)
Golden Win steel Vietnam Factory 2006 (Taiwan - Steel Mole Industry) Golden Win steel Vietnam Factory 2006 (Taiwan - Steel Mole Industry)
Zenith Label Vietnam Factory - 2006 (Singapore / Plastic & Printing Industry) Zenith Label Vietnam Factory - 2006 (Singapore / Plastic & Printing Industry)
IJ Vietnam Factory IJ Vietnam Factory
CONNEX-AIKO Factory in Binh Duong ( Singapore - Safety Cabinet Industry) CONNEX-AIKO Factory in Binh Duong ( Singapore - Safety Cabinet Industry)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC NHÀ MÁY SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC