Công trình đang thực hiện

NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ ( KHU CÔNG NGHỆ CAO) 

DATALOGIC VIETNAM (NHÀ ĂN)


WEATHER FORECAST


Counter statistics

 

Chính sách an toàn

  • Với LTC, an toàn lao động được kiểm tra thường xuyên và là ưu tiên hàng đầu đối với đội ngũ nhân viên của công ty. Thông qua các chương trình đào tạo, nhân viên LTC được cung cấp kiến thức cùng các phương pháp tiên tiến giúp giảm thiếu khả năng rủi ro và tăng cường tính an toàn cho từng dự án.
  • Công ty Cổ Phần LT có những chương trình và hoạt động liên quan đến sự an toàn trên toàn bộ dự án. Các chương trình bao gồm :

- Cuộc họp về an toàn ở công trường hàng tuần.

- Cam kết an toàn của đội trong thi công.