Công trình đang thực hiện

NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ ( KHU CÔNG NGHỆ CAO) 

DATALOGIC VIETNAM (NHÀ ĂN)


WEATHER FORECAST


Counter statistics

 

Cam kết chất lượng

  • Công ty Cổ Phần LT hiểu rõ tầm quan trọng của hệ thống quản lý chất lượng công trình để thúc đẩy hiệu suất và kiểm soát chi phí dự án. Trên hết là đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.
  • Bên cạnh các cuộc họp nhằm đảm bảo chất lượng cho những nhiệm vụ cụ thể, chất lượng công việc được kiểm tra hàng ngày. Nhà thầu phụ được đánh giá và lựa chọn dựa trên năng lực và sự phù hợp đối với dự án. Bản đánh giá nội bộ và kiểm tra chất lượng được thực hiện chặt chẽ. Tóm lại, mục tiêu của LTC là đem đến những sản phẩm chất lượng và giá trị cho khách hàng.