Công trình đang thực hiện

NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ ( KHU CÔNG NGHỆ CAO) 

DATALOGIC VIETNAM (NHÀ ĂN)


WEATHER FORECAST


Counter statistics

 

Welcome to CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG LẬP THÀNH

Công ty Cổ Phần Đầu tư & Xây dựng Lập Thành (LTC) là công ty xây dựng với quy mô vừa được thành lập vào năm 2000.

 Công ty Lập Thành đã hoạt động thành công tại Khu công nghiệp lớn ở miền Nam Việt Nam trong hơn mười năm qua về lĩnh vực xây dựng, sửa chữa và cải tạo các dự án quy mô trung bình và lớn, tập trung chủ yếu về nhà máy công nghiệp ở các khu công nghiệp VSIP, Amata, SHTP. Công ty đã khẳng định được vị thế của mình ở thị trường xây dựng này.

 
  
 
Với triết lý kinh doanh: “Xây dựng với sự trung thực”. Trung thực, chất lượng và hiệu quả là cam kết của Công ty Cổ Phần Đầu tư & Xây dựng Lập Thành đối với từng khách hàng và mỗi dự án.